Responsive image

Data-veredeling - procedure

Om uw bestand te veredelen, zijn de volgende stappen nodig:

Mail uw bestand(en) naar: info@basecontrol.nl

Wij nemen contact met u op om nader te bespreken welke eisen u aan de veredeling stelt. Ook hier geldt: het gaat om maatwerk.

Wij analyseren het bestand en berichten u (1) of veredeling mogelijk is en zo ja (2) het offertebedrag en (3) de verwachte tijdsduur.

Indien veredeling mogelijk is, geeft u aan of u accoord bent met de offerte.

Na accordering veredelen wij het bestand en mailen wij u het resultaat in pdf-formaat.

Pas als u accoord bent met de verrichte werkzaamheden, betaalt u.

Na betaling mailen wij u het veredelde bestand als databestand in het door u gewenste format.

Na uw bericht van goede ontvangst, vernietigen wij alle datagegevens met betrekking tot uw opdracht.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het opschonen van uw data? Neem dan contact met ons op via 06 - 33 05 50 80 of via ons contactformulier.