Responsive image

Diensten BaseControl

BaseControl, ondersteuning voor organisatie en automatisering

Systeemontwikkeling
Wij ontwikkelen voor u in FileMaker Pro administratieve database systemen waar wij trots op zijn. Databases die aan úw wensen en aan al ónze maatstaven voldoen.

iPad inventarisatie software
Een specifieke variant op database-ontwikkeling is de ontwikkeling van software waarmee u met de iPad inventarisaties kunt doen op plekken waar een computer niet praktisch is..

Projectondersteuning
Soms heeft u te maken met een bijzonder project. Bijzonder, omdat dat administratieve processen vereist die eigenlijk niet binnen uw normale dagelijkse bedrijfsvoering passen. Er moet dan bijvoorbeeld in korte tijd een enorme hoeveelheid gegevens worden. Wij ondersteunen u daarbij.

Onderhoud
Wij doen als FileMaker Pro specialist al het noodzakelijke onderhoud aan uw FileMaker databases. Aan databases die door uzelf, een andere ontwikkelaar of door ons zijn gemaakt.

Advies
Aan automatisering gaat meestal advisering vooraf. U laat immers niet zomaar iets ontwikkelen. Daarbij hoort een goede voorbereiding. Wij adviseren u professioneel over uw administratieve databases.

Conversie
Regelmatig is het nodig dat data worden omgezet of verplaatst. Van het ene systeem naar het andere, of van het ene technische format naar het andere. We hebben het dan over data converteren.

Gegevens opschonen
Wij kunnen uw relatiegegevens (naamgegevens en adresgegevens) bruikbaarder en waardevoller maken door ze op te schonen. Met speciale software kunnen wij snel grote hoeveelheden data inlezen, analyseren, splitsen, opschonen, uniformeren, aanvullen en ontdubbelen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan contact met ons op via 06 - 33 05 50 80 of via ons contactformulier.