Responsive image

Samen ontwikkelen via een prototype

Voor-fase

De voor-fase is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium na te gaan of het ontwikkeltraject voor u en voor ons kans van slagen heeft.

Stap 1: Kennismaking / voorlopige analyse

Tijdens een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek gaan we met u na wat het te automatiseren proces is, wat de plaats daarvan in uw bedrijf is, hoe u zich de database-oplossing voorstelt en wat uw verwachtingen zijn van de functionaliteit.
Daarbij kijken wat we niet alleen naar wat u nu van het systeem verwacht, maar ook naar wat u er op de langere termijn mee wilt doen. Vooruit zien dus.

Bij relatief eenvoudige databases volstaat één gesprek doorgaans. Bij complexere systemen zijn er meestal meerdere gesprekken nodig om alles scherp te krijgen.
Zodra wij het plaatje compleet hebben, geven wij aan of dat resultaat met FileMaker Pro kan worden gerealiseerd. Als dat niet kan, adviseren wij u bij het kiezen van een ander traject.

Een ander – belangrijk - doel van het kennismakingsgesprek is om over en weer te ervaren of er een klik is; of we beide hetzelfde idee hebben over de samenwerking die ons te wachten staat in het vaak intensieve ontwikkeltraject.

Responsive image

Stap 2: Offerte

Vervolgens stellen wij een offerte op. Het grootste deel daarvan zal een voorlopige analyse bevatten van hetgeen in het kennismakingsgesprek is besproken. Daarbij behoort een datamodel en een functioneel ontwerp – op hoofdlijnen.
Aan de hand van de voorlopige analyse stellen wij een offerte op voor de ontwikkeling van uw database. Die bevat een plan van aanpak, een tijdpad en een kostenbegroting.

Ontwikkelfase

De ontwikkelfase is bedoeld om aan de hand van het ontwerp het systeem te bouwen.

Stap 3: Ontwikkeling prototype

Volgens het functioneel ontwerp ontwikkelen wij een werkend prototype: een eerste versie van de database, waarin de belangrijkste functionaliteit is opgenomen.
Dit maakt het voor u en ons veel makkelijker en leuker om van daaruit samen te bedenken hoe de uiteindelijke base precies vorm zal krijgen en wat hij exact moet kunnen.

Onze ervaring is dat deze methode van ontwikkelen vanuit een werkend prototype veel inspirerender, prettiger en efficienter werkt, dan het vantevoren in zijn geheel tot in detail ontwerpen en bouwen van een systeem.
Een voorwaarde voor deze leuke manier van ontwikkelen is dat er iemand binnen uw bedrijf nauw betrokken kan zijn bij de ontwikkeling. Iemand die hier tijd voor heeft/krijgt, die er affiniteit mee heeft, maar vooral die dit ook leuk vindt!

Responsive image

Stap 4: Systeemtest

Door de methode van ontwikkelen aan de hand van een prototype waarmee u zelf ook lopende het proces experimenteert, zult u aan het einde van de ontwikkeling alle onderdelen vanzelf al getest hebben. De meeste plooien zijn dan inmiddels al gladgestreken. Een uitgebreide systeemtest is dan meestal niet meer nodig – het kan en mag natuurlijk wel!

Stap 5: Acceptatie systeem

De ontwikkelfase kan pas worden afgerond wanneer u tevreden bent over het systeem. Door dit te accepteren, geeft u aan dat de ontwikkeling is afgerond.

Conversiefase

De conversiefase is bedoeld om eventuele bestaande data op maat te maken en in het nieuwe systeem te zetten.

Stap 6: Omzetten van bestaande data

Wellicht heeft u in een oude applicatie of in andere bestanden gegevens staan die opgenomen moeten worden in de nieuwe oplossing. Voor de continuiteit van de werkprocessen en voor het hebben van historisch inzicht kan dit erg belangrijk zijn. Graag voeren wij de conversie voor u uit. Wij beschikken daartoe over uitgebreide conversiesoftware en waar nodig maken wij die voor uw geval op maat. Bij het omzetten maken wij de bestaande data eerst op maat voor het nieuwe systeem. Daarna importeren wij de data.

Installatiefase

De installatie is bedoeld om ervoor te zorgen dat uw computers zo zijn ingericht, dat u met de oplossing kunt werken.

Responsive image

Stap 7: Installeren benodigde software

U kunt pas met de ontwikkelde oplossing werken, als u ook beschikt over de benodigde software. Op elke computer, waarmee de oplossing moet kunnen worden benaderd, moet uiteraard FileMaker Pro worden geïnstalleerd. Soms zijn er daarnaast nog plug-ins nodig voor aanvullende functionaliteit.
Als de oplossing in een multi-useromgeving moet draaien (dat wil zeggen: meerdere gelijktijdige gebruikers op meerdere werkplekken), dan moet er ook een server zijn waarop FileMaker server-software is geïnstalleerd.
Vaak is het handiger om de bestanden extern (bij een professionele partij) te hosten. Graag adviseren wij u hierover.

Nafase

De nafase is bedoeld om ervoor te zorgen dat de nieuwe oplossing goed in uw organisatie 'landt'. Ook dient hij om te waarborgen dat uit praktijkervaringen kan worden geleerd met het oog op toekomstige verbeteringen van de oplossing.

Stap 8: Training en opleiding

Degene in uw bedrijf die nauw betrokken was bij de ontwikkeling, hoeven wij over het systeem natuurlijk niets meer te vertellen.
Maar degenen die dat niet waren, zullen er ook mee moeten kunnen werken. Wij kunnen zorgen voor een training van u en/of uw medewerkers op locatie. Desgewenst zorgen wij voor een handleiding bij de oplossing.

Responsive image

Stap 9: Monitoring

Bij de ontwikkeling van maatwerk is het van groot belang om de werking ervan en de ervaringen van de gebruikers te blijven volgen. Dit om gericht aan updates te kunnen werken of om het systeem waar nodig tussentijds bij te stellen. Graag blijven wij ook na oplevering met u in contact om (op vantevoren afgesproken momenten of ad hoc) van uw ervaringen kennis te kunnen nemen.

Stap 10: Doorontwikkeling

In de praktijk blijken maatwerk software-oplossingen na oplevering vaak een verdere ontwikkeling door te maken. Dit is meestal het resultaat van gewijzigde inzichten binnen een bedrijf of na verloop van tijd ontstane nieuwe gebruikerswensen. De flexibiliteit van FileMaker Pro zorgt ervoor dat de oplossing relatief eenvoudig kan meegroeien met u en uw organisatie. Graag zijn wij u van dienst bij die doorontwikkeling.