Responsive image

Gegevens opschonen

BaseControl: de specialist in het opschonen van gegevens

BaseControl beschikt over unieke software om naamsgegevens en adresgegevens te ordenen. Dat houdt in: inlezen, analyseren, data splitsen of scheiden, data opschonen, uniformeren en standaardiseren, aanvullen en ontdubbelen. Daarmee kunnen wij in korte tijd grote hoeveelheden data verwerken met een zeer grote nauwkeurigheid.

Bij het ontwikkelen van die software hebben wij aan de hand van jarenlange ervaring honderden algoritmen ontwikkeld; in dit geval wiskundige en taalkundige logica-regels die het programma hanteert om tot beslissingen te komen. Of om aan ons te kunnen rapporteren dat sommige gegevens niet automatisch zijn te ordenen, of op meerdere wijzen zijn uit te leggen. In die gevallen moet dan een handmatig beoordeling volgen. Het programma voert daarbij een aantal verschillende bewerkingen uit.

Gegevens opschonen of verrijken heeft grote voordelen

Het ordenen van uw kostbare naamgegevens en adresgegevens kent eigenlijk alleen maar voordelen, zoals:

  • professionelere correspondentie wordt mogelijk; u maakt een betere indruk bij klanten
  • snellere verwerking van verzendingen door postkamer of mailingbedrijf
  • praktischer en flexibeler bestanden door betere selectie-, sorteer en presentatie-opties
  • meer inzicht en overzicht in uw bestanden door eenduidigheid. Dit vereenvoudigt het beheer
  • makkelijker importeren van de gegevens in een 'echte' database
  • eenvoudiger samenvoegen van diverse bestanden wordt mogelijk

Data vaak niet opgeslagen in 'echte' databases

Het beste middel om relatiegegevens op te slaan is een echte database. Zodanig dat alle informatie in aparte velden wordt geplaatst.
Toch gebeurt dit lang niet altijd. Vaak worden kostbare relatiesgegevens opgeslagen in bijvoorbeeld bestanden als Word of EXCEL. Dat is in het begin vaak erg handig: het is makkelijk en laagdrempelig en iedereen beschikt over die programma's. Iedereen kan zo zijn eigen bestand maken. Helaas leert de praktijk dat deze methode toch een aantal beperkingen met zich meebrengt.

Met name voor organisaties waar veel relatiegegevens zijn opgeslagen in Word- en EXCEL-documenten is data veredelen een uitkomst. BaseControl veredelt zorgvuldig, snel, discreet en tegen gunstige tarieven. Wij doen dit volgens een vaste procedure.

Is de software te koop?

Nee, de opschoningssoftware is niet te koop, maar wordt door BaseControl gebruikt om voor u het opschonen uit te voeren. Gegevens opschonen is een complexe en weerbarstige materie. Die laat zich niet met één vast programma vangen.

Steeds weer blijkt uit analyse van de door klanten aangeboden relatiegegevens dat die steeds weer uniek zijn. Dit vergt vaak weer aanpassing of uitbreiding van de software. Hiervoor is niet alleen zeer specialistische kennis van de analysesoftware nodig maar ook van de Nederlandse syntax-regels op het gebied van naamgeving en adressering.
Daarnaast is het systeem 'zelflerend': met elke analyseslag vult het zijn referentiedatabases (voornamen, achternamen, tussenvoegsels, titels etc) automatisch aan. Op deze manier profiteert u van de ervaringen van het systeem uit vorige opdrachten!

Wat maakt data ordenen door BaseControl uniek?

Er zijn meer bedrijven die adresgegevens (straatnamen, huisnummers, postcodes en plaatsen) geautomatiseerd kunnen ordenen. BaseControl is de enige die dit ook kan met naamgegevens!
Met onze "intelligente" analysesoftware filteren wij geslacht, (academische en adellijke) titel of titels, voorletters, voorvoegsels (tussenvoegsels), achternamen, roepnamen maar ook functies uit naamvelden en plaatsten we ze in aparte velden of kolommen.
Onze software is daartoe gekoppeld aan een referentie-database met achternamen (ca 100.000), roepnamen (ca 20.000), voorvoegsels (ca 120), titels (ca 80) etc etc.
Wij kunnen niet alleen overweg met gegevens uit databases of EXCEL, maar ook met platte tekst uit tekstverwerkingsbestanden (Word, WordPerfect etc).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het opschonen van uw data? Neem dan contact met ons op via 06 - 33 05 50 80 of via ons contactformulier.

EXCEL-document voor opschonen....

Responsive image

EXCEL-document na opschonen....

Responsive image