Responsive image

Tarieven

Databasewerkzaamheden

Voor al onze werkzaamheden met betrekking tot databases (ontwikkeling, onderhoud, advies, conversie en projectondersteuning) rekenen wij een marktconform tarief. Daarbij speelt de omvang van de opdracht, de aard van de werkzaamheden en de complexiteit ervan een rol.
De wijze van afrekenen kan op twee manieren plaatsvinden: lumpsum (vast bedrag) of nacalculatie:

Lumpsum

Lumpsum is alleen mogelijk indien en voor zover de benodigde werkzaamheden en uren vantevoren door ons goed zijn in te schatten. Het is dan nodig in de offerte een zeer nauwkeurige beschrijving van de werkzaamheden op te nemen.

Nacalculatie

Als wordt gekozen voor nacalculatie, nemen wij in de offerte een begroting in tijd en geld op. Wanneer die begroting dreigt te worden overschreden, nemen wij voortijdig contact met u op om te bespreken hoe wij hier samen mee omgaan. Deze variant hanteren wij als de werkzaamheden en uren vantevoren door ons nog niet goed zijn in te schatten.

Data opschonen

De kosten van het opschonen van data hangen uiteraard samen met de omvang van de werkzaamheden. Die wordt op zijn beurt bepaald door:

  • de mate van vervuiling van het bestand
  • de hoeveelheid data

Aan de hand van uw bestand met op te schonen data brengen wij graag vantevoren aan u geheel vrijblijvend een begroting van de kosten uit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze tariefstelling? Neem dan contact met ons op via 06 - 33 05 50 80 of via ons contactformulier.